RODOWANIE

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary powierzchni rodowanej wynoszą 10x10x5 cm.

Wymagania:
Detale do rodowania mogą być wykonane ze srebra i złota.

ŻELAZOWANIE

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary detalu wynoszą 40x40x15 cm.

Parametry powłoki:
Nałożona powłoka jest bardzo odporna na ścieranie.

Wymagania:
Detale do żelazowania mogą być wykonane z miedzi, mosiądzu i stali.

MIEDZIOWANIE CYJANO-ALKALICZNE

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary powierzchni miedziowanej wynoszą 80×22 cm.

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 5-40 µm.

Wymagania:
Detale do miedziowania mogą być wykonane z miedzi, mosiądzu i stali, znalu, aluminium.