Złocenie galwaniczne polega na pokrywaniu przedmiotów warstwą złota w procesie elektrolizy. Złocenie stosuje się w celu ochrony elementów wykonanych z innych surowców, a także nadania im eleganckiego wyglądu.

Złoto to metal niezwykle odporny – nie ulega utlenieniu pod wpływem wody i powietrza, nie rozpuszcza się również w kwasach, nawet o bardzo wysokim stężeniu. Złoto rozpuszcza się jedynie w tak zwanej wodzie królewskiej, czyli mieszaninie kwasów solnego i azotowego, a także w rtęci, tworząc użyteczny amalgamat.

Złoto należy również do najdroższych metali. Aby nadać biżuterii i innym przedmiotom wykonanym z innych metali atrakcyjny wygląd, a przy tym zwiększyć jego odporność mechaniczną, stosuje się powlekanie ich złotem, a w przypadku złotych przedmiotów – najlepszym rozwiązaniem na ich zabezpieczenie będzie rodowanie galwaniczne.

Czyste złoto jest metalem bardzo miękkim. Wykonane z niego przedmioty mogą ulegać odkształceniom, wgnieceniom i zarysowaniom. W różnych gałęziach przemysłu, medycynie i sztuce najczęściej wykorzystywane są stopy złota i innych metali, dzięki czemu można uzyskać materiały o różnych właściwościach fizykochemicznych. Dodatki wpływające na barwę złota to m. in. srebro i miedź. Z kolei metale takie jak cynk czy kadm obniżają temperaturę topnienia stopu, co ułatwia lutowanie wykonanych z niego elementów.

Złocenie i pozłacanie galwaniczne

W zależności od wymaganych cech technologicznych powłoki, przedmioty można poddawać procesowi złocenia lub pozłacania galwanicznego. Nasza firma oferuje uszlachetnianie przedmiotów poprzez zastosowanie obu tych metod, jak również powlekanie innymi metalami, np. srebrzenie galwaniczne.

Na podstawie grubości wykonanej powłoki wyróżnia się:

  • Zazłacanie przy zastosowaniu powłoki o grubości mniejszej niż 0,175 μm;
  • Pozłacanie cienką warstwą złota o grubości do 0,5 μm;
  • Złocenie grubszymi warstwami od 0,5 do 2,5 μm;
  • Platerowanie gdy powłoka ma grubość większą niż 2,5 μm.

Dobieramy odpowiednią metodę uszlachetniania w zależności od Państwa wymagań i indywidualnych preferencji.

ZŁOCENIE

GALWANICZNE

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary detali do złocenia galwanicznego wynoszą 120x40x15 cm

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 01-10 µm, na podwarstwie niklu galwanicznego
lub chemicznego (czyste złoto bez dodatków).

Wymagania:
Detale do złocenia mogą być wykonane z miedzi, mosiądzu, aluminium, stali, stali nierdzewnej i srebra, oferujemy tylko profesjonalne oraz kompleksowe usługi. Nasze doświadczenie oraz chęć zadowolenia klienta są naszą wizytówką.

ZŁOCENIE CHEMICZNE

DETALI

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary detali do złocenia chemicznego wynoszą 40x40x15 cm.

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 0,05-0,1 µm, na podwarstwie niklu chemicznego (czyste złoto bez dodatków).

Wymagania:
Detale do złocenia mogą być wykonane z miedzi, mosiądzu, aluminium, stali, stali nierdzewnej i srebra.

ZŁOCENIE DROBNICY W KIELICHU

Wsady:
Minimalny wsad do najmniejszego kielicha wynosi ok. 10 g.

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 0,05-10 µm, na podwarstwie niklu lub bez (złoto „twarde” – dodatek Ni).

Wymagania:
Detale do złocenia mogą być wykonane z miedzi, mosiądzu, niklu, nowego srebra, brązu, stali i srebra. Detale nie mogą się sczepiać ze sobą podczas złocenia w kielichu

ZŁOCENIE GALWANICZNE KRAWĘDZI OBWODÓW DRUKOWANYCH

Maksymalne gabaryty:
Maksymalna długość krawędzi złoconej wynosi 52 cm.

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 0,1-8 µm, na podwarstwie niklu lub bez (złoto „twarde” – dodatek Ni).

Wymagania:
Najlepszą jakość złocenia (i wygląd) zapewniają obwody bez powłoki cyna-ołów, z położoną maską przeciwlutowniczą.

ZŁOCENIE GALWANICZNE POWIERZCHNI OBWODÓW DRUKOWANYCH

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary obwodu do złocenia wynoszą 120×40 cm.

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 0,1-8 µm, na podwarstwie niklu lub bez (złoto „twarde” – dodatek Ni).

Wymagania:
Najlepszą jakość złocenia (i wygląd) zapewniają obwody bez powłoki cyna-ołów, z położoną maską przeciwlutowniczą.

ZŁOCENIE CHEMICZNE OBWODÓW
DRUKOWANYCH

Maksymalne gabaryty:
Maksymalne wymiary obwodu do złocenia chemicznego wynoszą
40×35 cm.

Parametry powłoki:
Grubość powłoki 0,05-0,1 µm, na podwarstwie niklu chemicznego (czyste złoto bez dodatków.

Wymagania:
Obwody do złocenia muszą być bez powłoki cyna-ołów. Nie każda maska przeciwlutownicza wytrzymuje proces złocenia chemicznego .